Επενδύσεις

Πως επενδύονται τα κεφάλαια του Τ.Ε.Α.ΓΕ.;

Σύμφωνα με το άρθρο 7 και τους περιορισμούς του Ν. 3029/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3385/2005, κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης μπορεί να επενδύει τα αποθεματικά του ως εξής:

α. Ποσοστό μέχρι 70% σε εταιρικά ομόλογα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, σε μετοχές και σε διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα εξομοιούμενα με μετοχές.

β. Ποσοστό μέχρι 30%, σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασμένα σε νομίσματα διαφορετικά από εκείνα στα οποία είναι εκπεφρασμένες οι υποχρεώσεις του.

 

Ακολουθεί πίνακας με τις επενδύσεις του Ταμείου ανά Κλάδο

Κλάδος Αλληλεγύης
Κλάδος Εφάπαξ
Portfolio 29012016  Portfolio 29012016
Portfolio 29022016   Portfolio 29022016 
Portfolio 31032016   Portfolio 31032016 
Portfolio 29042016   Portfolio 29042016 
Portfolio 31052016  Portfolio 31052016
Portfolio 30062016  Portfolio 30062016
Portfolio 29072016  Portfolio 29072016
Portfolio 31082016  Portfolio 31082016
Portfolio 30092016  Portfolio 30092016
Portfolio 31102016  Portfolio 31102016
Portfolio 30112016  Portfolio 30112016
Portfolio 30122016  Portfolio 30122016
Portfolio 31012017  Portfolio 31012017
Portfolio 28022017  Portfolio 28022017
Portfolio 31032017  Portfolio 31032017
Portfolio 28042017  Portfolio 28042017
Portfolio 31052017  Portfolio 31052017
Portfolio 30062017  Portfolio 30062017
Portfolio 31072017  Portfolio 31072017
Portfolio 31082017  Portfolio 31082017
Portfolio 29092017  Portfolio 29092017
Portfolio 31102017  Portfolio 31102017
Portfolio 30112017  Portfolio 30112017
Portfolio 29122017  Portfolio 29122017
Portfolio 31012018  Portfolio 31012018
Portfolio 28022018  Portfolio 28022018
Portfolio 30032018  Portfolio 30032018
Portfolio 30042018  Portfolio 30042018
Portfolio 31052018  Portfolio 31052018
Portfolio 29062018  Portfolio 29062018
Portfolio 31072018  Portfolio 31072018
Portfolio 31082018  Portfolio 31082018
Portfolio 28092018  Portfolio 28092018
Portfolio 31102018  Portfolio 31102018
Portfolio 30112018  Portfolio 30112018
Portfolio 31122018  Portfolio 31122018
Portfolio 31012019  Portfolio 31012019
Portfolio 28022019  Portfolio 28022019
Portfolio 29032019  Portfolio 29032019
Portfolio 30042019  Portfolio 30042019
Portfolio 31052019  Portfolio 31052019
Portfolio 28062019  Portfolio 28062019
Portfolio 31072019  Portfolio 31072019
Portfolio 30082019  Portfolio 30082019
Portfolio 30092019  Portfolio 30092019
Portfolio 31102019  Portfolio 31102019
Portfolio 29112019  Portfolio 29112019
Portfolio 31122019  Portfolio 31122019
Portfolio 31012020  Portfolio 31012020
Portfolio 28022020  Portfolio 28022020
Portfolio 31032020  Portfolio 31032020
Portfolio 30042020  Portfolio 30042020
Portfolio 29052020  Portfolio 29052020
Portfolio 30062020  Portfolio 30062020
Portfolio 31072020  Portfolio 31072020
Portfolio 31082020  Portfolio 31082020
Portfolio 30092020  Portfolio 30092020
Portfolio 30102020  Portfolio 30102020
Portfolio 30112020  Portfolio 30112020
Portfolio 31122020  Portfolio 31122020
Portfolio 29012021  Portfolio 29012021
Portfolio 26022021  Portfolio 26022021
Portfolio 31032021