Κλάδος εφάπαξ

Ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

  • Είναι ηλικίας 65 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον ένα (1) έτος ή
  • Είναι ηλικίας 62 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον (5) πέντε έτη ή
  • Είναι ηλικίας 55 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη ή
  • Ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει είκοσι (20) τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο Ταμείο.

Εξαιτίας της ευελιξίας της ασφάλισης των Γεωτεχνικών στο Τ.Ε.Α.ΓΕ., είναι ευνόητο ότι μετά την λήξη των παραπάνω ορίων ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να συνεχίζει την ασφάλισή του για όσο χρόνο ακόμα επιθυμεί.