ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
(Τ.Ε.Α.ΓΕ. - Ν.Π.Ι.Δ.)

Το T.Ε.Α.ΓΕ. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 
Είναι ένα Ταμείο, το οποίο δημιουργήθηκε από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), για να προσφέρει σε όλους τους Γεωτεχνικούς, ανεξαρτήτως της ηλικίας ή της επαγγελματικής κατάστασής τους,
 
εξασφάλιση και
 
όφελος.
  
Παρέχει Συμπληρωματική Ασφάλιση. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. συνδυάζοντας τις αποδόσεις και την φοροαπαλλαγή των εισφορών στο Ταμείο αποτελεί μία εξαιρετικά ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ για το μέλλον όλων των ασφαλισμένων Γεωτεχνικών. Αν και προαιρετική, η ασφάλιση στο Τ.Ε.Α.ΓΕ., αποτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ επιλογή, εξαιτίας της κρίσης του κύριου ασφαλιστικού συστήματος.  
 
Στο Ταμείο έχουν συσταθεί, προς το παρόν, και λειτουργούν τρεις κλάδοι:
α). ο Κλάδος Εφάπαξ, ο οποίος χορηγεί εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση του κινδύνου του γήρατος,
β). ο Κλάδος Σύνταξης, ο οποίος χορηγεί σύνταξη για την αντιμετώπιση του κινδύνου του γήρατος,
γ). ο Κλάδος Αλληλεγγύης. ο οποίος χορηγεί εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση των κινδύνων της αναπηρίας, του θανάτου και της μακρόχρονης νοσοκομειακής περίθαλψης.
 
Το T.Ε.Α.ΓΕ. υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α), Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης, εποπτεύεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και ελέγχεται ετήσια από ορκωτούς ελεγκτές.
 
Πολλοί συνάδελφοι λένε ότι αυτό το Ταμείο δημιουργήθηκε για τους νεότερους ηλικιακά ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους. Αυτός είναι ένας μύθος, ο οποίος καταρρίφθηκε ήδη από την αρχή της λειτουργίας του Ταμείου μας.

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ τους Γεωτεχνικούς. Το καταστατικό του είναι δομημένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των συναδέλφων ανεξαιρέτως.
 
Τα παραπάνω δεν αποτελούν λόγια χωρίς περιεχόμενο και αποδεικνύονται στην πράξη από την ταυτότητα των ασφαλισμένων στο Τ.Ε.Α.ΓΕ.  
Το T.Ε.Α.ΓΕ. είναι ένα Ταμείο, το οποίο προσφέρει στους ασφαλισμένους Γεωτεχνικούς:
μεγάλο όφελος από τις φοροαπαλλαγές,
μεγάλες αποδόσεις,
ασφαλείς επενδύσεις,
εξασφάλιση,
ευελιξία.