Έγγραφα Τ.Ε.Α.Γ.Ε.

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων ασφαλισμένων παρακάτω θα βρείτε ορισμένα τυποποιημένα έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά αφού συμπληρωθούν παρακαλώ να αποσταλούν στο Ταμείο είτε με απλό ταχυδρομείο στην φυσική διεύθυνση (η οποία αναγράφεται πάνω στο έγγραφο), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο αναγραφόμενο email).

 

1. Αίτηση Εγγραφής στο Τ.Ε.Α.Γ.Ε

2. Αίτηση Μεταβολής Τριμηνιαίας Εισφοράς στον κλάδο «Εφάπαξ» ή «Σύνταξης» 

3. Αίτηση Μεταβολής Προσωπικών Στοιχείων για το Μητρώο Ασφαλισμένων 

4. Αίτηση Καταβολής «Εφάπαξ Παροχής»