Μεταβολή προσωπικών στοιχείων

Αν μεταβληθούν τα προσωπικά στοιχεία (ΑΔΤ, ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα, κλπ) κάποιου συναδέλφου Γεωτεχνικού ασφαλισμένου πρέπει άμεσα να ενημερώσει το Ταμείο με fax στον αριθμό 2103613183.