Αποδόσεις

Το Τ.Ε.Α.ΓΕ. επιδιώκει και πετυχαίνει στους σημερινούς δύσκολους καιρούς ικανοποιητικές αποδόσεις, οι οποίες πιστώνονται ετήσια στις ατομικές μερίδες των μελών του. Σε συνδυασμό με την φοροαπαλλαγή των εισφορών στο Ταμείο η ΑΣΦΑΛΙΣΗ στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. αποτελεί μία εξαιρετικά ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ για το μέλλον όλων των ασφαλισμένων Γεωτεχνικών. Συγκεκριμένα, το Τ.Ε.Α.ΓΕ. από την αρχή της λειτουργίας του, πέτυχε τις παρακάτω ετήσιες αποδόσεις:

Έτος Απόδοση (%)
2007 3,64
2008 4,177
2009 3,94
2010 0,15
2011 -7,56
2012 6,93
2013  8,37 
2014 3,08
2015 3,83
2016 0,38
2017 16,70
2018 -3,64
2019 26,60
2020 1,39