Πληρωμή Πάγια Εντολή

Θα θέλαμε να τονίσουμε σε κάθε συνάδελφο γεωτεχνικό ότι η πάγια εντολή είναι εξυπηρέτηση και ασφάλεια για το μέλος του Tαμείου και συγχρόνως συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους του Τ.Ε.Α.ΓΕ.