Καταστατικό του Τ.Ε.Α.ΓΕ.

Στο σημείο αυτό μπορείτε να βρείτε την ισχύουσα μορφή του καταστατικού του Τ.Ε.Α.ΓΕ. (αρχική μαζί με τις τροποποιήσεις του), όπως δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 818 Β / 04-07-2006 και στο Φ.Ε.Κ. 2765 Β / 02-12-2011.
Καταστατικό Τ.Ε.Α.ΓΕ. pdficon