Συνάντηση αντιπροσωπίας του Τ.Ε.Α.ΓΕ. και ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον Υφυπουργό Εργασίας