Κλάδος σύνταξης

Ο ασφαλισμένος στο Ταμείο, εφόσον θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως, έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεώς του προς το Δ.Σ του Τ.Ε.Α.ΓΕ. να ζητήσει αντί για καταβολή εφάπαξ, την καταβολή σύνταξης από το Ταμείο.

Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης

Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη από το Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του, οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

α. Συνταξιοδοτείται ή έχει συνταξιοδοτηθεί από τον φορέα κυρίας ασφάλισης, έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 18 χρόνια και ηλικία τουλάχιστον 60 ετών.

β. Έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 25 χρόνια, οπότε συνταξιοδοτείται ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων (ηλικίας - συνταξιοδότησης από φορέα κύριας ασφάλισης κ.λπ.).