Το 1ο εφάπαξ του Τ.Ε.Α.ΓΕ.

Συνέντευξη με τον συνάδελφο, που έλαβε το πρώτο "εφάπαξ" από το Τ.ΕΑ.ΓΕ., η οποία δημοσιεύεται στο τεύχος 153 του Οκτωβρίου 2008, σελ. 40 του περιοδικού "Γεωτεχνική Ενημέρωση"